Palvelut

 • Ikkunoiden ja ovien restaurointi
 • Vanhojen rakennusten restaurointi- ja korjaustyöt
 • Hirsityöt
 • Puusepäntyöt
 • Rakennusten maalaustyöt
 • Erikoismaalaustyöt
 • Pinkopahvitus ja tapetointi
 • Kalusteiden restaurointi
 • Väritutkimukset
 • Vauriokartoitukset
 • Korjausten mallityöt
 • Korjaustöiden kustannusarviot